Vabiola

De pedagogische gids

In het kader van het strategische partnerschapsproject Erasmus + Vabiola hebben de partners zich ertoe verbonden drie intellectuele outputs te ontwikkelen. De pedagogische gids is een essentieel uitgangspunt voor de creatie van de “Vabiola App” – een digitale, wendbare en flexibele versie van het taalportfolio – en voor de begeleidende cursus over het gebruik ervan. Op basis van een gedetailleerde analyse van het taalbeleid en het gebruik van de ELP in de verschillende contexten van het partnerschap (in termen van sterke/zwakke punten en te ontwikkelen potentieel) heeft de pedagogische gids tot doel de behoeften van de toekomstige begunstigden van de toepassing, d.w.z. de leerlingen, maar ook die van de onderwijsgemeenschap (met name ouders en leerkrachten) te verzamelen, teneinde de praktijken van valorisatie van meertalige en interculturele vaardigheden naar voren te brengen.

Deze gids zal dus als basis dienen voor het nadenken over en het creëren en verbeteren van de elektronische toepassing (bruikbaar op smartphones, tablets en computers), die bedoeld is als instrument voor de bewustmaking, de ontwikkeling van de talenkennis (onderwezen of niet-onderwezen talen, familie, regio, tekens) van alle gebruikers en de openstelling voor andere talen en culturen.

In de gids vindt u in het bijzonder:

  • een overzicht van het Europese en nationale taalbeleid en het gebruik van het Europees Taalportfolio in zijn verschillende versies in de partnerlanden
  • een analyse van de behoeften van de verschillende gebieden volgens de verschillende doelgroepen (leerlingen, leerkrachten, ouders)
  • een reeks voorstellen ter ondersteuning van de digitale portefeuillebenadering

Lees verder

Previous :

Volgende pagina:

Nationale Bijeenkomst van Kunstjuweliers. Vertegenwoordiging van de werkgroep Ambachten.
Het netwerk wordt geconsolideerd met de oprichting van verkoopruimtes die de lokale knowhow bevorderen.
We organiseren ons steeds beter; Wij innoveren ook!

12:13 – 22-01-21

Laguiole

Innovatie, netwerk

reseaudesbijoutiers.fr

Tom ABORI

CMA AURA-gemeenschap